a

iDENT OBVESTILA

  • Bolečinske paciente sprejemamo vsak delovni dan na 1.uro dela ordinacije. Potrebno je predhodno naroč

  • Naročanje pacientov poteka po mailu, telefonu, pošti in osebno. Za naročanje je odgovorna Tina Matoh.

  • Pacienti ob naročanju dobijo termin za obravnavo. Čakalna doba za dopoldanski termin je 15-30 dni; za popoldanski termin pa 45-60 dni.

  • Samoplačniki so naročeni izven rednega delovnika in po dogovoru.

  • Število izbranih pacientov: cca. 1550 (število se menja).

  • Varuh pacientovih pravic za Gorenjsko regijo je AVGUST REBIČ, tel.: 04/2017109, v prostorih ZZV Kranj, Gosposvetska 12, Kranj.